Privacyverklaring

 

roerdomp houdt zich verscholen

Het was zo eenvoudig begonnen is mijn blog over evolutie en biodiversiteit, met adres https://blog.willyvanstrien.nl

Het blog voldoet bij mijn weten aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, zoals die per 25 mei 2018 van kracht is.

Cookies

Het was zo eenvoudig begonnen biedt de mogelijkheid om een reactie te plaatsen. Het aantal bezoekers wordt geteld via Google Analytics.

Verder verzamel ik geen gegevens over lezers (maar zie onder webhosting). Het blog plaatst, afgezien van Google Analytics, geen cookies; ik heb dat voor de zekerheid op 1 mei 2018 gecontroleerd via cookiechecker.

Reacties

Als je een reactie achterlaat, geef je daarbij je naam en email-adres op. Ook je IP-adres en de user-agent string van je web browser worden dan verzameld om spam te helpen opsporen.

Reacties worden pas geplaatst als ik ze heb toegelaten. Je kunt me altijd vragen om je reactie te verwijderen.

Google Analytics

Google Analytics is een instrument om bij te houden hoeveel lezers het blog bezoeken, langs welke weg ze er komen (direct, door een zoekopdracht, via sociale media of door een verwijzing) en welke pagina’s ze bekijken. Dat is voor mij waardevolle informatie.

Aanvankelijk had ik de Google Analytics Tracking Code ingevoegd, maar sinds 24 juli 2018 tel ik bezoekers via de plugin Google Analytics Germanized, die is aangepast aan de Europese wetgeving.

Google Analytics mag zonder toestemming van bezoekers worden gebruikt als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  • Er moet een bewerkersovereenkomst zijn met Google. Er is zo’n overeenkomst.
  • Alle IP-adressen van bezoekers moeten in de Google Analytics tracking code anoniem gemaakt zijn. Ik heb op 7 mei 2018 een functie aan de volgcode van Google Analytics toegevoegd om IP-adressen te anonimiseren. De nu gebruikte plugin anonimiseert IP-adressen ook.
  • Er mogen geen gegevens met Google of andere partijen worden gedeeld. Deelopties zijn op 7 mei 2018 uitgeschakeld.
  • Bezoekers moeten worden geïnformeerd over het privacybeleid. Daartoe dient deze verklaring.

Om aan de voorwaarden te voldoen heb ik de handleiding gevolgd van de Autoriteit Persoonsgegevens (versie 6 maart 2018).

Wie er toch bezwaar tegen heeft dat geanonimiseerde gegevens gebruikt worden door Google Analytics heeft de mogelijkheid om dat te voorkomen.

Meer informatie

Delen en volgen

Als je een stukje deelt of het blog volgt/leuk vindt via een van de knoppen, wordt dat geregistreerd door Facebook, LinkedIn, Twitter of je RSS-reader, en dan is hun privacybeleid van toepassing.

Webhosting

Het blog is ondergebracht bij Strato die logbestanden van bezoekers aanlegt om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. IP-adressen worden bij Strato maximaal zeven dagen bewaard.

 

 

Willy van Strien, 8 mei 2018; 31 mei 2018; 24 juli 2018
mail: willy.van.strien@wxs.nl

Foto: Roerdomp. Peter Rohrbeck (Wikimedia Commons, Creative Commons CC BY-SA 4.0)