Privacyverklaring

 

 

roerdomp houdt zich verscholen

Het was zo eenvoudig begonnen voldoet aan eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, zoals die per 25 mei 2018 van kracht is.

Cookies

Het was zo eenvoudig begonnen meet het aantal bezoekers via Google Analytics. Afgezien daarvan plaatst het geen cookies; er worden geen gegevens over lezers verzameld, noch door mij, noch door een derde partij. Ik heb dat voor de zekerheid op 1 mei 2018 gecontroleerd via cookiechecker.

Delen en volgen

Als je een stukje deelt of het blog volgt/leuk vindt, wordt dat geregistreerd door Facebook, LinkedIn, Twitter of je RSS-reader, en dan is hun privacybeleid van toepassing.

Google Analytics

Google Analytics is een instrument om bij te houden hoeveel lezers het blog bezoeken, langs welke weg ze er komen (direct, door een zoekopdracht, via sociale media of door een verwijzing) en welke pagina’s ze bekijken. Dat is voor mij waardevolle informatie. Google Analytics mag zonder toestemming van bezoekers worden gebruikt als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  • Er moet een bewerkersovereenkomst zijn met Google. Er is zo’n overeenkomst.
  • Alle IP-adressen van bezoekers moeten in de Google Analytics tracking code anoniem gemaakt zijn. Ik heb op 7 mei 2018 een functie aan de volgcode van Google Analytics toegevoegd om IP-adressen te anonimiseren. 
  • Er mogen geen gegevens met Google of andere partijen worden gedeeld. Deelopties zijn op 7 mei 2018 uitgeschakeld.
  • Bezoekers moeten worden geïnformeerd over het privacybeleid. Daartoe dient deze verklaring.

Om aan de voorwaarden te voldoen heb ik de handleiding gevolgd van de Autoriteit Persoonsgegevens (versie 6 maart 2018).

Wie er toch bezwaar tegen heeft dat geanonimiseerde gegevens gebruikt worden door Google Analytics heeft de mogelijkheid om dat te voorkomen.

Meer informatie

Willy van Strien, 8 mei 2018

Foto: Roerdomp. Peter Rohrbeck (Wikimedia Commons, Creative Commons CC BY-SA 4.0)